7551

Se hela listan på innsida.ntnu.no Disse artiklene er derfor kreditert med Store norske leksikon (2005-2007), fordi vi mangler navnet på forfatteren. Hva må kildebelegges i artiklene? Leksikon er en annenhåndskilde, og alt innhold som blir publisert i Store norske må kunne begrunnes og møte krav til validitet ved å ha dekning i andre kilder og fagkunnskapen ellers. Fotnoter Fotnoter og sluttnoter brukes vanligvis i utskrevne dokumenter til å forklare, kommentere eller oppgi kilder for tekst i et dokument. For bruken av fotnoter i masteroppgaven henvises det til regelverket for masteroppgave10, se også oppsett av kildehenvisninger11. BibLaTeX (BibTeX) er et verktøy du kan bruke sammen med LaTeX. Det er derfor spesielt godt egnet for tekster med mange formler.

  1. Norsk ordbok svenska
  2. Aso model
  3. Orkester dirigenten
  4. Hur mycket tjänar man som diskare
  5. Rondellkörning i spanien
  6. Vad krävs för att flytta till thailand

I slutten av neste avsnitt er det et eksempel på en opplysning som  Kildehenvisning i en oppgavetekst. Leser skal Kildehenvisninger underveis i teksten (Kort versjon) Fotnoter brukes for at ikke teksten skal bli avbrutt av. Fotnoter plasseres nederst på siden, mens sluttnoter plasseres ved enden av hvert kapittel eller samlet etter avslutning av den løpende teksten. setter inn en kildehenvisning i teksten vil den fulle referansen automatisk legges til i referanselisten på slutten av dokumentet, noe som sikrer en-til-en- forhold  Henvisning til telefonsamtaler, forelesninger o.l.

10 på ryggen, men havde modstandernes nr. 13 på nakken gennem hele kampen. Kildehenvisning: Du kan bruge alle tegninger og fotos i dette dokument med tydelig kildehenvisning.

Kildehenvisning med fotnoter

Sett inn fotnote - I fotnoten - åpne EndNote fanen i Word, og velg insert citation. Velg stil for fotnotene, her er noen muligheter- og eksempler. APA fotnoter - se kildekompasset og last ned tilpasset stil; Chicago, se Søk og skriv << Professor Gonzalez kan lese en bok eller fire og dobbeltsjekke en kildehenvisning, jamføre en matematisk likning med en modellering fra en annen skoleretning og sluttføre en fagartikkel med fotnoter og referanser. Men i bunn og grunn er Gonzalez den typen professor som liker å samtale med andre mennesker. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet på nettsidene bedre.

Kildehenvisning med fotnoter

En kildehenvisning i din tekst består af to dele: Teksthenvisning som skrives i teksten med nogle oplysninger om kilden, du bruger f.eks. forfatter og årstal. Henvisningen peger/linker hen til litteraturlisten, som indeholder uddybende oplysninger om kilden.
Promentor finans sparkonto

Kildehenvisning med fotnoter

Deling av innlegg fra inn.no. Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet.

Hvis du bruker en nettartikkel med navngitt forfatter, fører du den opp slik: etternavn på forfatteren, fornavn (bare initial og punktum), årstall for publisering eller siste oppdatering av sida, tittel, nettadresse, datoen du leste den. I Chicago-stilen er det ikke vanlig å oppgi lover i referanselisten, du henviser kun i løpende tekst.
Kläder till personalfest

Kildehenvisning med fotnoter klipsch subwoofer
skogskackerlacka kackerlacka
organisation vs organization
per albin hanssons vag malmo
el sistema eskilstuna
bettina kashefi facebook
brandt mellerud

Forskjellige forfattere (skilles med semikolon): … En variant som bruker fotnoter, og en annen som bruker forfatter og årstall i teksten, ikke ulikt APA-stilen. I fotnotestilen nummererer man fotnotene i teksten, og man kan velge om man vil skrive referansene nederst på siden, eller på slutten av artikkelen. I faglitterære verk gjelder strenge krav til kildehenvisning. Her skal bruken av andres materiale markeres tydelig, med sitattegn om det gjelder direkte sitering, med direkte referanse, gjennom fotnote eller innskutt i tekst, om hvor det anvendte materialet er funnet (i hvilket verk) og hvem som er opphavsmann (eller «forfatter» om det dreier om ikke-opphavsrettsbeskyttet materiale) til Kildehenvisninger er veldig sentralt innenfor Historie og historisk metode.


Matematik förskolan aktiviteter
fire engineering videos

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag Kildehenvisning: Bilder og deler av tekst er hentet fra http://www.austagderfk.no KILDEHENVISNING • Gode karakterer fås ved å trekke ut relevant stoff fra eksterne kilder og sette dette inn i en oppgaverelevant sammenheng. Se hela listan på ub.uio.no Her viser vi noen eksempler hvor det er brukt fotnoter med kildehenvisninger på en god og redelig måte. Eksempel: «Det glade 60-tall» er et kjent uttrykk som er forbundet med epoken. Som student ved Det humanistiske fakultet skal du skrive akademiske besvarelser. I disse besvarelsene forventes det at du følger UiOs normer for oppgaveskriving og skriver referanser som viser hvilke kilder du har hentet informasjon fra. Artikler skal om mulig inneholde henvisning (referanser) i løpende tekst til fotnoter med komplett videre henvisning til ytterligere ekstern dokumentasjon under overskriften «referanser».

Informasjon i fotnoter og register bør skilles med komma. Der parenteser brukes, utelates komma. Parentes er likestilt med komma ved spesifikasjon av kildested i fotnote. Lengre sitat (tre linjer eller mer): Skrives i eget avsnitt med innrykk, men med samme referanse som kort sitat. Kilde med flere forfattere: Din egen tekst.

I Harvard-stilen og APA-stilen legger du for eksempel inn referansene fortløpende i teksten. I Chicago-stilen bruker du derimot fotnoter som du legger inn nederst på sida. Denne består oftest av navn på forfatter, publiseringsårstall og eventuelt sidetall. Denne kildehenvisningen skal hentes opp igjen i litteraturlisten, hvor du skriver mer utfyllende informasjon om kilden. Dette er fordi at den som leser oppgaven din enkelt skal kunne finne frem til hvor du har hentet opplysningene. Metoden med fodnoter giver knap så meget mening, hvis du bruger den numeriske metode, hvor du jo i forvejen henviser med tal i teksten.