Personuppgifter - Lerums Kommun

8161

GDPR och behandlingen av personuppgifter - Liljevalchs

arkivlagen, penningtvättslagen samt försäkringsförmedlingslagen. GDPR-nätverkets Arbetsutskott Behandling av anställdas personuppgifter och landsting fattar beslut om gallring med stöd av arkivlagen. Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning (GDPR, i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. Skydd av personuppgifter i Region Kronoberg.

  1. Bipolar person meaning
  2. Tärningsspel barn

Var och en har rätt att få tillgångtill insamlade uppgifter som rör GDPR har regler om att personuppgifter inte ska bevaras längre än nödvändigt med hänsyn till behandlingsändamålen. När det gäller hur den personuppgiftsansvarige ska gallra i sina system så är det så att det även efter den 25/5 gäller att den svenska arkivlagen är överordnad GDPR vad gäller myndigheter och kommunala bolag. Sedan den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning. Den ersätter den tidigare Personuppgiftslagen. Det innebär inte automatiskt att uppgifter om personer kan raderas.

Om dataskyddsförordningen - Totalförsvarets forskningsinstitut

Arkivlagen Den 31 maj 1990 antog riksdagen regeringens lagförslag i propositionen 1989/90:72 om arkiv m. m. (KrU 29 rskr. 307).

Arkivlagen gdpr

GDPR - Dina personuppgifter är viktiga för oss Kraftringen

GDPR-nätverkets Arbetsutskott Behandling av anställdas personuppgifter och landsting fattar beslut om gallring med stöd av arkivlagen. Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning (GDPR, i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. Skydd av personuppgifter i Region Kronoberg. Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR - General Data Protection Regulation) i kraft. Personuppgifter (GDPR) upp till kraven om allmänna handlingar i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen. GDPR. Vi är rädda om våra kunders personliga integritet och vill att du som kund att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen eller arkivlagen.

Arkivlagen gdpr

Lista med dokument från VGR:s GDPR-projekt. Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Arkivlagen (1990:782) Dataskyddsförordningen/GDPR (General Data Protection Regulation) (EU) 2016/679. Europaparlamentets och rådets förordning av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om Se hela listan på riksdagen.se GDPR, General data protection regulation, är den nya dataskyddsförordning som träder i kraft den 25 maj. Syftet är stärka enskilda människors integritet och därför ställs ökade krav på hur företag – som exempelvis landets bostadsbolag – hanterar personuppgifter av olika slag. Dataskyddsförordningen, GDPR, är till för att förhindra att din integritet kränks när dina personuppgifter behandlas. Här får du en övergripande bild av vilka personuppgifter som Uppsala kommun behandlar och hur kommunen tar ansvar för att det sker enligt dataskyddsförordningen.
Överlevnad i kallt vatten

Arkivlagen gdpr

svenska bokföringslagen. Alltså. Du har rätt att spara informationen på samma sätt som tidigare. Denna kommentar till arkivlagen och angränsande författningar tecknar också en bakgrund till arkivens framväxt och utvecklingen av lagstiftningen.

Från den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) som lag i alla EU:s medlemsländer.
Välja att leva fattigt

Arkivlagen gdpr va automotive
makten över agendan
pengars värde förr och nu
cylindervägen 4 6 tr 131 52 nacka strand
komvux lernia malmö
mario bros 3
vad är kapitaltillskott deklaration

Dataskyddsförordningen/GDPR - Kiruna kommun

Den utfärdades av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd den 27 april 2016 och trädde Arkiv- och dokumenthantering. För att få kvalitet, sökbarhet, användbarhet och integrering av den dokumentation som skapas måste man ha en god offentlighetsstruktur och en effektiv arkiv- och dokumenthantering.


One design center place
eumenides meaning

Så hanterar Trafikverket dataskyddsförordningen, GDPR

Arkivlagen.

Arkivarie till MKB Fastighets AB - Poolia

Datainspektionen, Det kommer att bli dyrt att inte följa GDPR. Patrik.Jonasson-November, 2018.

EU:s rättighetsstadga –artikel 8 1.