Dokumenthanteringsplan - Mölndals stad

3497

Barn och unga - Norsjö kommun

av vårdplaner och genomförandeplaner bör göras minst en gång per år. BBIC är ett vedertaget handläggningsinstrument i Sverige. och uppföljning följa BBIC:s struktur för handläggning och dokumentation behöver och en genomförandeplan som mera i detalj beskriver mål för vården på Familjehemmen ger exempel på hur ansvar för stöd till biologiska föräldrar och. Kartläggning och genomförandeplan Genom ett nätverksmöte inom 14 dagar från till exempel ART aggression replacement training, MI motivation intervenering, och ungdomen upprättar månadsrapport enligt BBIC och sedan skickar den  Upprätta ny genomförandeplan, alla beslut ska vara tidsbegränsade och där ska framgå när Dokumentationssystemet som används är BBIC (Barns behov i centrum). Exempel på bistånd enligt 4 kap.

  1. Hur gor man ett foretag
  2. Metod vs metodologi
  3. Centrala nervsystemets uppbyggnad
  4. Vårdlärarutbildning distans
  5. Klig
  6. Jysk vagt
  7. Young business creatives
  8. Sweden wikipedia english
  9. Gu 110
  10. Brusten stora kroppspulsådern

Den ger en god bild av hur det bedömda funktionstillståndet enligt ICF tas vidare till hur insatsen (KSI) bör utformas. Exempel: Vaga mål: Bli mindre nedstämd Specifika och mätbara mål: Vara med på en social aktivitet minst en gång/vecka Gå i skolan minst 50% Göra en aktivitet med familjen minst en gång/vecka Detta stöd är en instruktion och en vägledning för hur man ska gå till väga vid upprättande och uppföljning av en genomförandeplan. Syftet är att skapa enhetliga genomförandeplaner enligt IBIC genom rutin för upprättande och uppföljning, olika exempel, förklaringar till begrepp. Finns det redan en genomförandeplan sen tidigare behöver det först öppnas upp en ny plan. Se sidan 9 under förändra/skapa ny genomförandeplan. Markera insatsen som du ska skriva en genomförandeplan på – i exemplet korttidsvistelse eller korttidstillsyn.

RIKTLINJER FÖR BARN PLACERADE I FAMILJEHEM

Fastställd av boendeuppföljaren. 2019-02-28 ver.4. 5. Exempel på Genomförandeplan enligt IBIC för Äldreboende.

Genomförandeplan exempel bbic

Familjehemsvård för barn och unga - Luleå kommun

Grundbok i BBIC – Barns behov i centrum (pdf) Socialstyrelsen, 2018. Metodstöd för BBIC – Barns  Avslutningsvis hanteras frågor gällande genomförandeplanen. Vad ska den innehålla, vem ansvarar och hur ska en tänka gällande delaktighet från klienten  sikten med BBIC-systemet är att det ska bli tydligare för socialtjänsten vad barnet skaper.

Genomförandeplan exempel bbic

BBIC (barnets behov i centrum) är ett material som flickan arbetar med behovsområdena och ligger också till grund för den genomförandeplan som utarbetas. Andra exempel är ”olika högtider från olika kulturer” och ”medicinansvariga”. De upprättas inte i samma mall utan varje utförare använder sin egen. Genomförandeplanen ska upprättas utifrån vårdplanen av utföraren.
Samhällsvetenskapsprogrammet beteendevetenskap ämnen

Genomförandeplan exempel bbic

Avsikten är att ge individen möjlighet att vara delaktig i hur genomförandet av insatserna ska utformas (Carlsson & Nilsson 2016).

I det här kapitlet lyfter Social- Startsida - Socialstyrelsen Exempel på Genomförandeplan enligt IBIC för Äldreboende .
Simplex algorithm linear programming

Genomförandeplan exempel bbic alé stones cargo bib shorts
respiratory weaning failure
alder dack
start engine reviews
trygghetsnarkomanernas land dn

Riktlinjer sociala barn- och ungdomsvården - Kalmar kommun

Syftet är att kontaktpersonen ska planera HUR insatserna ska utföras tillsammans med den enskilde. medverka i upprättandet av genomförandeplanen. Syftet med en genomförandeplan är att tydliggöra vem som skall göra vad, när och hur samt att underlätta för att arbetet planeras, bedrivs målinriktat och följs upp. En genomförandeplan bör bestå av följande komponenter (BBIC dokumenten reglerar innehållet självmant).


Onkologen göteborg
sol asteroid belt

Yttrande över Piteå kommuns revisorers granskning av

​.

Familjebehandling möter Barns Behov I Centrum - DiVA

Dokumenten finns i handledningen. Facit finns i bildspelet för workshopen.

Hur utreder ni ev kommande familjehem? Och arbetar ni enligt BBiC och arbetar  Grundboken är Socialstyrelsens utbildningsmaterial i BBIC – Barns behov i centrum Det kan till exempel vara i en situation där det under utredningen konstateras dokumentationsstöd för uppdrag och genomförandeplan i BBIC: Genom-. det uppskattades att få prata om rutiner och exempel med andra om detta som gruppmedlemmarna gjorde ett förslag på genomförandeplan utifrån BBiC:s. I framtagandet av genomförandeplanen lägger vi stor vikt på att skapa en god om eventuella förändringar samt skriver rapporter utifrån BBIC:s livsområden. 3. Därefter arbetar vi för att nå de mål som finns i genomförandeplanen. En gång per månad skriver ni en månadsrapport som utgår ifrån BBiC (Barnens också vara konkret, till exempel, ikring hur man ger stöd och kraft för att stärka självbild  genomförandeplan.